top of page

BASS PLAYER

参加バンド

Funky Bop Seven

Mickie Yoshino (org)  Akira Matsuo (dr)

Yasuhiro Takahashi (ts)  Akira Tanidono (tp)  Yoko Daimon (tromb)   Miho Nakata (p)  Tatsuya Honda (eb) 

 

TOP  STONE

Akira Nishimoto (p)  Toshinobu Takimoto (dr)  Tatsuya Honda (eb.stick)

Caolu Soul Latin

Caolu Uemura (vo)   Makoto'Kimuchi' Kimura (per)                  Masahiro Miyazaki (dr)  Katsumasa Arai (g)   Futoshi Kawashima (p)   Tatsuya Honda (eb)

 

 

Trivandrum

 

Konta (s .sax )  Masashi Ono (perc)  Tatsuya Honda (eb.stick)

榊 義弘

ミッキー吉野/松尾 明 group

本田 達也

Yoshihiro Sakaki  (vo.g )   Katsumasa Arai  (g)   Nobuo Yagi  (harm)

Hirosi "Yukari"Uehara (dr.perc)    Tatsuya Honda (eb)

stick

and

Slow Moon

Hikaru Segawa (key)

bottom of page